Historie stichting Zeven Leidse Hofjes

De Stichting Zeven Leidse Hofjes ontstond op 24 mei 2019, maar had al een lange geschiedenis: de stichting kwam voort uit de Stichting Hofjes van de Diaconie van de Hervormde Gemeente Leiden. Per notariële akte werden op 24 mei 2019 de statuten van de Stichting Hofjes van de Diaconie van de Hervormde Gemeente Leiden gewijzigd. Toen werd de Stichting Zeven Leidse Hofjes opgericht. Om meerdere redenen bleek een statutenwijziging noodzakelijk; zo bestond de Hervormde Diaconie allang niet meer, doordat de Hervormde Gemeente Leiden in 2007 opging in de Protestantse gemeente Leiden. Ook waren de regels waaraan de Stichting Hofjes van de Diaconie als kerkelijke diaconale organisatie gehouden was, niet meer van deze tijd. Dat geldt eveneens voor de regels waaraan bewoners en bestuursleden zich volgens de statuten zouden moeten houden, ook die waren niet meer van ‘Anno nu’. Het werd tijd om de banden met de Diaconie losser te maken.


In goed onderling overleg tussen het College van Diakenen van de Protestantse gemeente Leiden en het bestuur van de Stichting Hofjes van de Diaconie, met instemming van de betrokken organen, werd daarom besloten tot de genoemde statutenwijziging en de oprichting van de Stichting Zeven Leidse Hofjes. Daaronder vallen, net als eerder onder de Stichting Hofjes van de Diaconie, de stichtingen van de volgende hofjes: het Sint Annahofje of Joostenpoort, Het Bethaniën- of Emmaushofje, Het Cathrijn Jacobsdochter Hofje, Het Cathrijn Maartensdochter Hofje, Het Groot Sionshofje, Het Emerantia Banning of Klein Sionshofje en Het Jeruzalemshofje.

Afscheid van de Diaconie 31 augustus 2019 en oprichting Stichting Zeven Leidse Hofjes

De Stichting Zeven Leidse Hofjes, als rechtsopvolger van de Stichting Hofjes van de Diaconie, verhuurt en onderhoudt de hofjes.